Informasjon*Påkrevd
 
Ordre/fakturanummer:
Serienummer:*
Varenummer/modellnavn:
Varenummeret finner man på ordrebekreftelsen, ellers kan man skrive inn modellnavn, f.eks. Dell E6400
Problembeskrivelse/feilmelding:*
Beskriv tydelig hva som er problemet og om mulig hvordan det oppstod. Om produktet viser noe feilmelding eller feilkode, skriv dette her.
Resultat av feilsøking:
Skriv eventuelle resultater av feilsøking hvis dette er utført.
Operativsystem:
 
Kontaktperson
Navn:*
Navn på kontaktperson.
Adresse:
Adressen brukes om man må sende erstatning/reservedeler
Postnr./-sted:*
Telefon:*
Gjerne mobil eller direktenummer.
E-post:*
Vi tar kontakt med deg på denne eposten
 
Hvor befinner produktet seg?
Bruk samme adresse som kontaktperson.

Navn:*
Her setter du inn navn på foretak/skole/organisasjon
Adresse:
Postnr./-sted:*
Telefon:*
E-post:*
 
Vedlegg:

Legg til vedlegg
Her kan man valgfritt laste opp vedlegg. Vedlegg kan være bilder av skade, kopi av logg o.l.